VERLENGING BIEDINGSTERMIJN

De voorziene biedingstermijn van 27 april 2022 werd verlengd met 14 dagen. Kandidaten kunnen hun biedingen aan de gerechtsmandataris bezorgen tot uiterlijk 11 mei 2022, 10:00uur lokale tijd.

Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?cn=2013022819&la=N&language=nl&table_name=wet

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 102 van 5 oktober 2011

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2011100506&table_name=wet

NV LCL GLOBAL: HET HANDELSFONDS

NV LCL GLOBAL: HET HANDELSFONDS Het handelsfonds dat verkocht zal worden omvat de volledig uitgeruste en operationele groepage afdeling, bestaande uit: een ervaren team van 9 werknemers: een geanonimiseerde lijst van het personeel kan geraadpleegd worden in de dataroom : elk personeelslid heeft een omschrijving bezorgd van haar functieomschrijving en bekwaamheden; uitgeruste kantoren en infrastructuur […]

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST TUSSEN: de NV LCL GLOBAL, Noorderlaan 121, 2030 Antwerpen, KBO 0479.128.728 en/of Mr. Stéphane Van Moorleghem en/of Metis Advocaten LCL GLOBAL wordt hierna genoemd “de Onderneming” Mr. Stéphane Van Moorleghem wordt hierna “de Gerechtsmandataris” genoemd; EN: […] hierna “de Kandidaat” genoemd. ***** WORDT VOORAF HET VOLGENDE UITEENGEZET: Bij vonnis van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling […]

VOORWAARDEN

VOORWAARDEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overdracht van een geheel of gedeelte van het handelsfonds van NV LCL GLOBAL, zoals uiteengezet in de aanbesteding, hierna te noemen: “het handelsfonds”. Artikel 1. De overdracht van een geheel of gedeelte van de Onderneming wordt georganiseerd en beslist onder toezicht van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen. […]

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN HANDELSFONDS IN UITVOERING VAN ART. XX. 89 WER

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN HANDELSFONDS IN UITVOERING VAN ARTIKEL XX.89 WER Tussen : 1. Mr. Stéphane Van Moorleghem, advocaat te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271/8.1, handelend in zijn hoedanigheid van gerechtsmandataris over de NV LCL GLOBAL, met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 121, KBO 0479.128.728 (hierna “de Vennootschap” ofwel “LCL GLOBAL”), aldus aangesteld bij vonnis […]

AANBESTEDING

AANBESTEDING Op 11 januari 2022 verklaarde de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen het verzoek van NV LCL GLOBAL tot opening van de gerechtelijke reorganisatie gegrond. De heer Roger Degrieck (roger.degrieck@telenet.be) werd aangesteld als gedelegeerd rechter. Bij vonnis van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen dd. 2 februari 2022 verleende de rechtbank NV LCL GLOBAL bescherming tegen diens […]

GARANTIE OP EERSTE VERZOEK

GARANTIE OP EERSTE VERZOEK   Aan Mr. Stéphane Van Moorleghem, Mechelsesteenweg 271/8.1, 2018 Antwerpen, in zijn hoedanigheid van gerechtelijk mandataris over LCL GLOBAL NV, Noorderlaan 121, 2030 Antwerpen. Wij (garantor) garanderen u bij deze onvoorwaardelijk en onherroepelijk, voor (identiteit bieder), de betaling van de prijs voor de aankoop van het handelsfonds van NV LCL GLOBAL […]

BIEDING

BIEDING AAN : Mr. Stéphane Van Moorleghem, Mechelsesteenweg 271/8.1, 2018 Antwerpen, in zijn hoedanigheid van gerechtsmandataris over LCL GLOBAL NV, Noorderlaan 121, 2030 Antwerpen. BIEDING : [.], hierna genoemd “de Bieder”, verklaart aan te bieden voor het handelsfonds van NV LCL GLOBAL: € : …………………………………………………….. in letters : …………………………………………………………………………………………….. PERSONEEL : De bieder neemt de […]

Vonnis ORBA dd. 2.2.22

Vonnis ORBA dd. 2.02.2022