EINDE BESCHERMING VAN ONDERNEMINGEN TEGEN (DE GEVOLGEN VAN) COVID-19 PANDEMIE

Vanaf 18 juni 2020 zullen ondernemingen waarvan de continuïteit…

Corona praktisch – afbouwen van de dienst na verkoop wegens overmacht?

Een bedrijf dat een product met onderhoudsservice op de markt…