DE SCHELP SEAFOOD BVBA, Oudeleeuwenrui 56, 2000 Antwerpen, KBO : 0863.758.571

Handelsactiviteit: groothandel in vis en schaal- en weekdieren Datum faillissement: 8 juni 2021. Rechter Commissaris: Bert De Greef Curator: Cathérine Lannoy, Mechelsesteenweg 271/8.1, 2018 Antwerpen 1- cl@metisadvocaten.be Voorlopige datum van staking van betaling: 08/06/2021 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis […]

CLEANS BVBA, Driekoningenstraat 47 te 2600 Berchem, KBO : 0861.416.616

handeldrijvende onder de naam PRESSING handelsactiviteit : activiteiten van industriële wasserijen vestigingen te Berchem, Driekoningenstraat 47, te Brasschaat, Bredabaan 162 en te Lier, Kartuizervest 99 vonnis d.d. 20/04/2021 Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen curator : Cathérine Lannoy Rechter-commissaris : Thierry Van Coppenolle Voorlopige datum van staking van betaling: 20/04/2021 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de […]

R&R MEMORIES BVBA, HEILIG HARTSTRAAT 14 te 2600 BERCHEM (ANTWERPEN), KBO : 0502.509.290

Handelsactiviteit: discotheken, dancings en dergelijke vonnis Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen d.d. 2 februari 2021 curator: Lannoy Cathérine rechter-commissaris: Benoit Ide