SAMENWERKINGSVOORWAARDEN

Algemene samenwerkingsvoorwaarden

Elke zaak (vraag tot advisering en/of tot bijstand bij het voeren van onderhandeling en/of een procedure) die door Metis Advocaten wordt behandeld is onderworpen aan deze voorwaarden.

Met de cliënt kunnen ook specifieke voorwaarden en modaliteiten afgesproken worden.

1.

Elke zaak die aan METIS ADVOCATEN wordt toevertrouwd, behoudens de zaken toevertrouwd aan Mr. C. Lannoy (KBO 0873.324.058) of Mr. D. Wuyts (KBO 0525.879.560) wordt behandeld door de cvba METIS ADVOCATEN, met zetel aan de Mechelsesteenweg 271, 2018 Antwerpen, KBO nr. 0473.631.204.

2.

De vennoten van de cvba Metis Advocaten zijn : Mr. Stéphane Van Moorleghem, Mr. John Maes, Mr. Saskia Evenepoel en Mr. Joëlle Vandenbulck.

3.

De aansprakelijkheid van de vennootschap en de advocaat die de zaak behandelt, wordt beperkt tot de dekking die door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt verleend.

De advocaten werkzaam bij METIS ADVOCATEN zijn verzekerd als volgt :

Stéphane Van Moorleghem : tot maximaal € 17.500.000
John Maes : tot maximaal € 17.500.000
Saskia Evenepoel : tot maximaal € 17.500.000
Joëlle Vandenbulck : tot maximaal € 17.500.000
Dirk Wuyts : tot maximaal € 2.500.000
Cathérine Lannoy : tot maximaal € 2.500.000
Annick De Boeck tot maximaal € 2.500.000
Iwein Moorkens : tot maximaal € 2.500.000
Frieke Theeuws: tot maximaal € 2.500.000
Lieve Loodts : tot maximaal € 2.500.000
Henri Berkmoes : tot maximaal € 2.500.000
Hannah De Jonge : tot maximaal € 2.500.000
Katrin Meerts : tot maximaal € 2.500.000
Julie Nerinckx : tot maximaal € 2.500.000
Jolien Van Den Sande : tot maximaal € 2.500.000

De verzekeringen werden geplaatst bij de volgende maatschappijen :

Eerste rang : Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel,
Tweede rangen : AG Insurance NV, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel

en

Zurich Insurance plc, Belgium Branch, Avenue Lloyd Georgelaan 7, 1000 Brussel

en

KBC Verzekeringen, Prof. R. Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven

Derde rang : HDI-Gerling Industrie Versicherung, Tervurenlaan 273/1, 1150 Brussel

via het makelaarskantoor J. Van Breda.

Indien de verzekering geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van de vennootschap of de

behandelende advocaat beperkt tot € 25.000.

Erelonen en kosten

In de regel worden de prestaties van de advocaten per uur aangerekend.

Indien het resultaat van de tussenkomst van de advocaat gunstig is, kan een succesfee in rekening worden gebracht.

Het aangerekend uurloon bedraagt in de regel voor vennoten € 250 per uur tot € 450 per uur (excl. BTW) en omvat alle kantooronkosten, behalve daadwerkelijke uitgaven (zoals bv. gerechtsdeurwaarderskosten, rolrechten, speciale koerierdiensten), tenzij een hoger tarief werd overeengekomen.

Voor medewerkers wordt een tarief van € 175 per uur (excl. BTW) in rekening gebracht, voor stagiairs € 150 per uur (excl. BTW), tenzij een hoger tarief werd overeengekomen.

Waar toepasselijk moet BTW (21%) aan het uurloon worden toegevoegd.

Er kunnen hogere of lagere tarieven overeengekomen worden afhankelijk van de aard van de zaak.

Dit wordt bepaald door het belang en hoogdringendheid van de zaak, alsook door de vereiste bekwaamheid en ervaring van de behandelende advocaat.

Het ereloon kan ook een percentage zijn van het bedrag van de vordering die in hoofdsom werd geïnd, ongeacht of de cliënt eiser of verweerder is.

Deze percentages zijn per aanleg als volgt :

Van 0 tot 6.200 euro: 15 %
Van 6.200 tot 49.500 euro: 10 %
Van 49.500 tot 124.000 euro: 8 %
Van 124.000 tot 248.000 euro: 6 %
Meer dan 248.000 euro: 4 %

De cliënt zal vooraf geïnformeerd worden indien het ereloon met een percentage wordt bepaald.

In de regel wordt bij de aanvang van de zaak de betaling van een provisie gevraagd, en daarna telkens de provisie niet meer volstaat om de geleverde prestaties te dekken.

Klachten 

Indien een cliënt klachten heeft met betrekking tot de dienstverlening van Metis ADVOCATEN kan hij of zij zich wenden :

tot Stéphane Van Moorleghem (T: 03/289.10.00 – F: 03.289.10.01 – E: svm@metisadvocaten.be),

of

tot de Stafhouder bij de Orde van Advocaten te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen, (T : 03/260.72.50 – F : 03/260.72.71 – E: info@balieantwerpen.be)

of

tot de Ombudsman Consumentengeschillen Advocatuur – www.ligeca.beoca@ligeca.be

Indien de klacht Mr. Stéphane Van Moorleghem betreft kan deze worden ingediend bij Mr. John Maes (T: 03/289.10.00 – F: 03.289.10.01 – E: jm@metisadvocaten.be).