Cassatie is mild voor de gedetineerde die hoger beroep aantekent

Krachtens artikel 203, § 1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering…

The new Belgian Maritime Code – liabilities of the shipowner under B/L

Under the previous maritime code it was steady jurisprudence…

Nieuw scheepvaartwetboek – aansprakelijkheid van de scheepseigenaar onder cognossement

Onder de oude zeewet was het vaststaande rechtspraak dat de eigenaar…