PERSONEN & FAMILIERECHT

Het personen- en familierecht is onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Het erfrecht wordt meestal als apart rechtsgebied beschouwd.

Personen- en familierecht treffen we zowel in Nederland als in België aan in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, zie Burgerlijk Wetboek (Nederland) en Burgerlijk Wetboek (België). Op de koop toe maakt het deel uit van verdragen zoals het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De belangrijkste internationale regels voor het familierecht – tevens in Nederland en België van grote invloed – staan in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, afgekort het EVRM. Vooral het recht op ‘family life’ (gezinsleven), artikel 8 EVRM, geniet een enorme impact op de rechtspraak en wetgeving.

Het personen- en familierecht beslaat qua procedures ongeveer de helft van het rechtsbedrijf. Het onderscheidt zich van andere delen van het recht door de bijzonder grote mate van beslotenheid. Openbaarheid van uitspraken is de facto niet van toepassing in het familierecht (EHRM-Arrest P&B versus United Kingdom).