DE SCHELP SEAFOOD BVBA, Oudeleeuwenrui 56, 2000 Antwerpen, KBO : 0863.758.571

Handelsactiviteit: groothandel in vis en schaal- en weekdieren

Datum faillissement: 8 juni 2021.

Rechter Commissaris: Bert De Greef

Curator: Cathérine Lannoy, Mechelsesteenweg 271/8.1, 2018 Antwerpen 1- cl@metisadvocaten.be

Voorlopige datum van staking van betaling: 08/06/2021
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be : op 6 augustus 2021.