The criminalization of Belgian shipping law

With the introduction of the new Belgian Shipping Code, the international…

De criminalisering van het Belgisch scheepvaartrecht

Met de invoering van het nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek zet…