DTM TAXI NV, Vosstraat 323, 2100 Deurne, KBO 0456.272.954

Handelsactiviteit: personenvervoer te land binnen steden of voorsteden

Datum faillissement: 28 februari 2023

Rechter Commissaris: Yves Lecot

Curator: Stéphane Van Moorleghem, Mechelsesteenweg 271/8.1, 2018 Antwerpen 1 – svm@metisadvocaten.be

Voorlopige datum van staking van betaling: 28/02/2023

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: uiterlijk op 30 maart 2023 in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be op 28 april 2023