AANBESTEDING

AANBESTEDING

Op 11 januari 2022 verklaarde de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen het verzoek van NV LCL GLOBAL tot opening van de gerechtelijke reorganisatie gegrond.

De heer Roger Degrieck (roger.degrieck@telenet.be) werd aangesteld als gedelegeerd rechter.

Bij vonnis van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen dd. 2 februari 2022 verleende de rechtbank NV LCL GLOBAL bescherming tegen diens schuldeisers overeenkomstig artikel XX.39 WER voor een periode eindigend op 2 mei 2022 en dit met het oog op de overdracht onder gerechtelijk gezag aan één of meerdere derden, van een geheel of gedeelte van haar activiteiten.

De Rechtbank stelde Mr. Stéphane Van Moorleghem van METIS ADVOCATEN (svm@metisadvocaten.be), Mechelsesteenweg 271/8.1, 2018 Antwerpen aan als Gerechtsmandataris met opdracht de overdracht te organiseren en te realiseren in naam en voor rekening van NV LCL GLOBAL.

De aanstelling van de heer Roger Degrieck als gedelegeerd rechter werd bevestigd.

NV LCL GLOBAL is een expeditiebedrijf gespecialiseerd in groupagetransport waarin zij er naar streeft verschillende zendingen van meerdere klanten zo efficiënt mogelijk samen te vervoeren. Verschillende zendingen worden voor zeevervoer samen vervoerd in één container onder LCL (“Less than Container Load”).

Medio 2020 heeft men de activiteiten van het vroegere CAR LOGISTICS NV afgesplitst en de huidige activiteiten opgestart onder de benaming ANR GLOBAL NV. Einde december 2021 werd de naam gewijzigd naar LCL GLOBAL, hetgeen nauw aansluit met de activiteiten van de onderneming.

Er zijn 9 bedienden in dienst, o.l.v. Raymond Van Achteren en Kirsten Van Achteren.

De Gerechtsmandataris, samen met de NV LCL GLOBAL, tracht het handelsfonds van NV LCL GLOBAL te verkopen in uitvoering van zijn opdracht en voorziet een biedingsprocedure voor de verkoop van het handelsfonds.

De overdracht beoogt de onderneming als een geheel over te dragen, waarbij beoogd wordt ook het personeel mee over te dragen.

Een kandidaat overnemer zal zich moeten verstaan met Raymond Van Achteren en/of Kirsten Van Achteren m.h.o. op hun verdere betrokkenheid bij de activiteiten in de onderneming waarin het handelsfonds wordt ondergebracht.

Benadrukt moet worden dat de verkoop een zgn. “asset-deal” is, en behoudens de verplichtingen opzichtens de overgenomen personeelsleden, de overnemer op geen enkele manier de schulden (het passief) van LCL overneemt.

Deze biedingsprocedure is geopend vanaf heden en is voorzien gesloten te worden op 27 april 2022 om 10:00 uur.

Alle informatie (de voorwaarden, overeenkomst tot overdracht van handelsfonds, geheimhoudingsovereenkomst, omschrijving van het handelsfonds) omtrent deze verkoop is beschikbaar op www.metisadvocaten.be onder rubriek ‘Insolventie’. Voor verdere toelichting kan u tevens terecht bij METIS ADVOCATEN (Mr. Stéphane Van Moorleghem – svm@metisadvocaten.be en Mr. Iwein Moorkens – im@metisadvocaten.be).

Een digitale data room werd geopend.

Elke geïnteresseerde partij zal verzocht worden vooraf een geheimhoudingsovereenkomst, waarvan het model beschikbaar is op voormelde website, te ondertekenen alvorens kennis te kunnen nemen van verdere informatie over de NV LCL GLOBAL en toegang tot de data room te krijgen.