NV LCL GLOBAL: HET HANDELSFONDS

NV LCL GLOBAL: HET HANDELSFONDS

Het handelsfonds dat verkocht zal worden omvat de volledig uitgeruste en operationele groepage afdeling, bestaande uit:

  • een ervaren team van 9 werknemers: een geanonimiseerde lijst van het personeel kan geraadpleegd worden in de dataroom : elk personeelslid heeft een omschrijving bezorgd van haar functieomschrijving en bekwaamheden;
  • uitgeruste kantoren en infrastructuur (computers, telefoon,…), een volledige inventaris van de roerende goederen zal in de data room worden toegevoegd;
  • de handelsnaam ‘LCL GLOBAL’, inclusief alle communicatie kanalen (website, e-mail adressen en mailbox, telefoon en fax);
  • een volledige lijst van klanten en leveranciers sedert aanvang van de huidige activiteiten van LCL GLOBAL in medio 2020 (met historieken);
  • de domeinnaam “anr-global.com” en de bijhorende website;
  • het archief van interne procedures inzake offertes, aan- en verkoop en prijsafspraken dat in de schoot van LCL GLOBAL is uitgewerkt ten behoeve van het personeel (blauwdruk van de activiteiten van de onderneming);
  • de huurovereenkomst dd. 1 januari 2019 tussen EUROPEAN MARKET DEVELOPMENT NV en LCL GLOBAL met betrekking tot de kantoorruimte op het gelijkvloers van en 7 parkeerplaatsen aan het gebouw gelegen te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 121;
  • de softwarelicentie voor het softwarepakket “Cargowise”, mits akkoord van de licentiegever, door de overnemer te bekomen.