Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?cn=2013022819&la=N&language=nl&table_name=wet