Artikelen door MTS0394

Nieuw buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht een stap dichterbij

Op 8 maart 2023 werd het wetsvoorstel houdende boek 6 “Buitencontractuele aansprakelijkheid” van het Burgerlijk Wetboek ingediend door de heer Koen Geens en mevrouw Katja Gabriëls (https://lnkd.in/eRN2wzPr). Na de inwerkingtreding van de bepalingen van het nieuwe boek 5 voor de contractuele verbintenissen, komt met dit wetsvoorstel een globale vernieuwing ook op het terrein van de verbintenissen uit […]

DTM TAXI NV, Vosstraat 323, 2100 Deurne, KBO 0456.272.954

Handelsactiviteit: personenvervoer te land binnen steden of voorsteden Datum faillissement: 28 februari 2023 Rechter Commissaris: Yves Lecot Curator: Stéphane Van Moorleghem, Mechelsesteenweg 271/8.1, 2018 Antwerpen 1 – svm@metisadvocaten.be Voorlopige datum van staking van betaling: 28/02/2023 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: uiterlijk op 30 maart 2023 in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging […]

De telefoon van de advocaat

De poging tot vervolging door het parket van een bekend Gents strafpleiter, naar verluidt op basis van een tapgesprek tussen hemzelf en zijn cliënt, heeft heel wat deining veroorzaakt in de juridische wereld maar ook daarbuiten. Meteen stelt zich de vraag of een getapt gesprek tussen een advocaat en zijn cliënt zomaar mag worden aangewend […]

Welkom aan het nieuw verbintenissenrecht!

Met de Wet van 28 april 2022 houdende boek 1 “Algemene bepalingen” van het Burgerlijk Wetboek en vooral de Wet van 28 april 2022 houdende boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek, (beide verschenen in het Belgisch Staatblad van 1 juli 2022) is het nieuwe verbintenissenrecht een feit. Wie met deze (basis)tak van het recht […]

Cassatie fluit Antwerpse burgemeester terug

De burgemeester kan op grond van de artikelen 133 en 135, § 2, 1° Nieuwe Gemeentewet een tijdelijk bestuurlijk beslag bevelen op kosten van de bestuurder van een motorvoertuig dat een veilig en vlot verkeer op openbare wegen heeft verstoord of de veiligheid van voorbijgangers in gevaar heeft gebracht. Deze mogelijkheid wordt in meerdere steden […]

NV LCL GLOBAL: HET HANDELSFONDS

NV LCL GLOBAL: HET HANDELSFONDS Het handelsfonds dat verkocht zal worden omvat de volledig uitgeruste en operationele groepage afdeling, bestaande uit: een ervaren team van 9 werknemers: een geanonimiseerde lijst van het personeel kan geraadpleegd worden in de dataroom : elk personeelslid heeft een omschrijving bezorgd van haar functieomschrijving en bekwaamheden; uitgeruste kantoren en infrastructuur […]

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST TUSSEN: de NV LCL GLOBAL, Noorderlaan 121, 2030 Antwerpen, KBO 0479.128.728 en/of Mr. Stéphane Van Moorleghem en/of Metis Advocaten LCL GLOBAL wordt hierna genoemd “de Onderneming” Mr. Stéphane Van Moorleghem wordt hierna “de Gerechtsmandataris” genoemd; EN: […] hierna “de Kandidaat” genoemd. ***** WORDT VOORAF HET VOLGENDE UITEENGEZET: Bij vonnis van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling […]