De informatie en mededelingen die door Metis Advocaten op deze website worden aangeboden, kunnen Metis Advocaten op geen enkele manier verbinden en zijn louter informatief. Wij beogen juiste en precieze informatie te verstrekken, maar deze informatie kan niet beschouwd of gebruikt worden als advies m.b.t. een welbepaald probleem.

Metis Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens het aanwenden en toepassen van deze informatie en mededelingen zonder ter zake te zijn geraadpleegd.

Door naar de pagina’s op de website door te klikken en deze te bezoeken, verklaart de bezoeker expliciet voormelde bedingen te aanvaarden en te erkennen.

Het geheim van het onderzoek geldt niet voor een kok

Enkele dagen geleden maakte het parket bekend dat zij een sterrenchef wenste te vervolgen voor beweerde feiten van geweldpleging op een personeelslid.

Het strafdossier dient nog te worden vastgesteld voor de raadkamer, die uiteindelijk zal moeten beslissen over de effectieve verwijzing naar de correctionele rechtbank.

In deze zomerse komkommertijd sprongen zowat alle journalisten op dit nieuws.

De kok werd in de pers met naam en foto opgevoerd en in beeld gebracht, beweerde getuigen doken op, er kwam zelfs een pseudowetenschappelijke analyse over het (wan)gedrag van sterrenchefs.

Dit alles nog voor er ook maar één woord in een openbare zitting is uitgesproken…

Maar het kwaad is geschied, de schade is onherstelbaar, het debat is besmet.

Het geheim van het onderzoek dient nochtans ter vrijwaring van het vermoeden van onschuld.

De zitting van de raadkamer, op het einde van dit onderzoek, vindt daarom ook plaats achter gesloten deuren.

De raadkamer kan immers nog buiten vervolging stellen, maar kan ook beslissen dat een publiek debat met het oog op de sociale reklassering niet aangewezen is en een opschorting gelasten.

Het debat voor de raadkamer wordt nu wel flink gehypothekeerd door deze publieke mededeling van het parket.

Dergelijke communicatie lopende het geheime vooronderzoek is enkel verantwoord in het algemeen belang.

Het is mij een raadsel waar het algemeen belang gediend is met informatie over een incident waarin een bekende restaurantuitbater betrokken is.

Zou het openbaar ministerie deze mededeling ook gedaan hebben indien de beweerde feiten zich zouden hebben voorgedaan in een doodgewone brasserie?

3 augustus 2023