The criminalization of Belgian shipping law

With the introduction of the new Belgian Shipping Code, the international…

De criminalisering van het Belgisch scheepvaartrecht

Met de invoering van het nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek zet…

Naar een omkering van de samenloopleer en een exit van de quasi-immuniteit van de hulppersonen?

In het raam van de hervorming van het Burgerlijk Wetboek heeft…

De digitale kopie van een uitspraak thans wettelijk verankerd

Bij wet van 17 februari 2021, houdende diverse bepalingen inzake…

Strafuitvoering in Corona-tijden (update)

Om de gezondheidstoestand binnen de overbevolkte gevangenissen…

Cassatie is mild voor de gedetineerde die hoger beroep aantekent

Krachtens artikel 203, § 1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering…

The new Belgian Maritime Code – liabilities of the shipowner under B/L

Under the previous maritime code it was steady jurisprudence…

Nieuw scheepvaartwetboek – aansprakelijkheid van de scheepseigenaar onder cognossement

Onder de oude zeewet was het vaststaande rechtspraak dat de eigenaar…

First comments i.r. of the new Belgian Maritime Code

With the new Maritime Code the legislator intended to bring together…

Duiding bij het nieuwe Scheepvaartwetboek

Met de invoering van het nieuwe Scheepvaartwetboek beoogde de…