HAS THE LEGAL POSITION OF THE SEA-CARRIER IMPROVED IN BELGIUM ?

It can be said with little hesitation that Belgium has always…

Het geheim van het onderzoek geldt niet voor een kok

Enkele dagen geleden maakte het parket bekend dat zij een sterrenchef…

Nieuw buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht een stap dichterbij

Op 8 maart 2023 werd het wetsvoorstel houdende boek 6 “Buitencontractuele…

De telefoon van de advocaat

De poging tot vervolging door het parket van een bekend Gents…

Welkom aan het nieuw verbintenissenrecht!

Met de Wet van 28 april 2022 houdende boek 1 “Algemene bepalingen”…

Cassatie fluit Antwerpse burgemeester terug

De burgemeester kan op grond van de artikelen 133 en 135, §…

The criminalization of Belgian shipping law

With the introduction of the new Belgian Shipping Code, the international…

De criminalisering van het Belgisch scheepvaartrecht

Met de invoering van het nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek zet…

Naar een omkering van de samenloopleer en een exit van de quasi-immuniteit van de hulppersonen?

In het raam van de hervorming van het Burgerlijk Wetboek heeft…

De digitale kopie van een uitspraak thans wettelijk verankerd

Bij wet van 17 februari 2021, houdende diverse bepalingen inzake…