As from 1st September 2020 the new Belgian Maritime Code applies

The New Maritime Code initially intended to replace the Maritime…

Vanaf 1 september 2020 is het nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek van toepassing

Het nieuw Scheepvaartwetboek beoogde initieel de herziening van…

DE ZELFSTANDIGE EN ZIJN SCHULDEN NA COVID-19: BESCHERMING VAN DE (ENIGE) GEZINSWONING TEGEN SCHULDEISERS

Iedere zelfstandige kan het onroerend goed dat tot zijn hoofdverblijfplaats…

EINDE BESCHERMING VAN ONDERNEMINGEN TEGEN (DE GEVOLGEN VAN) COVID-19 PANDEMIE

Vanaf 18 juni 2020 zullen ondernemingen waarvan de continuïteit…

Corona praktisch – afbouwen van de dienst na verkoop wegens overmacht?

Een bedrijf dat een product met onderhoudsservice op de markt…

Uw naaktfoto ongewild online? Snel reageren is de boodschap!

Het ongewild verspreiden van naaktfoto’s op het internet is…

Bedrijven in moeilijkheden

Zoeken naar een oplossing in deze woelige tijden Ondernemingen…

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst in 'Corona' tijden - opzegtermijn gaat onmiddellijk in

Bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst dient door zowel…