Nieuw scheepvaartwetboek – aansprakelijkheid van de scheepseigenaar onder cognossement

Onder de oude zeewet was het vaststaande rechtspraak dat de eigenaar…

First comments i.r. of the new Belgian Maritime Code

With the new Maritime Code the legislator intended to bring together…

Duiding bij het nieuwe Scheepvaartwetboek

Met de invoering van het nieuwe Scheepvaartwetboek beoogde de…

As from 1st September 2020 the new Belgian Maritime Code applies

The New Maritime Code initially intended to replace the Maritime…

Vanaf 1 september 2020 is het nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek van toepassing

Het nieuw Scheepvaartwetboek beoogde initieel de herziening van…

DE ZELFSTANDIGE EN ZIJN SCHULDEN NA COVID-19: BESCHERMING VAN DE (ENIGE) GEZINSWONING TEGEN SCHULDEISERS

Iedere zelfstandige kan het onroerend goed dat tot zijn hoofdverblijfplaats…

EINDE BESCHERMING VAN ONDERNEMINGEN TEGEN (DE GEVOLGEN VAN) COVID-19 PANDEMIE

Vanaf 18 juni 2020 zullen ondernemingen waarvan de continuïteit…

Corona praktisch – afbouwen van de dienst na verkoop wegens overmacht?

Een bedrijf dat een product met onderhoudsservice op de markt…

Uw naaktfoto ongewild online? Snel reageren is de boodschap!

Het ongewild verspreiden van naaktfoto’s op het internet is…