Strafuitvoering in Corona-tijden (update)

Om de gezondheidstoestand binnen de overbevolkte gevangenissen…

Cassatie is mild voor de gedetineerde die hoger beroep aantekent

Krachtens artikel 203, § 1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering…

The new Belgian Maritime Code – liabilities of the shipowner under B/L

Under the previous maritime code it was steady jurisprudence…

Nieuw scheepvaartwetboek – aansprakelijkheid van de scheepseigenaar onder cognossement

Onder de oude zeewet was het vaststaande rechtspraak dat de eigenaar…

First comments i.r. of the new Belgian Maritime Code

With the new Maritime Code the legislator intended to bring together…

Duiding bij het nieuwe Scheepvaartwetboek

Met de invoering van het nieuwe Scheepvaartwetboek beoogde de…

As from 1st September 2020 the new Belgian Maritime Code applies

The New Maritime Code initially intended to replace the Maritime…

Vanaf 1 september 2020 is het nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek van toepassing

Het nieuw Scheepvaartwetboek beoogde initieel de herziening van…

DE ZELFSTANDIGE EN ZIJN SCHULDEN NA COVID-19: BESCHERMING VAN DE (ENIGE) GEZINSWONING TEGEN SCHULDEISERS

Iedere zelfstandige kan het onroerend goed dat tot zijn hoofdverblijfplaats…