Artikelen door MTS0394

GARANTIE OP EERSTE VERZOEK

GARANTIE OP EERSTE VERZOEK   Aan Mr. Stéphane Van Moorleghem, Mechelsesteenweg 271/8.1, 2018 Antwerpen, in zijn hoedanigheid van gerechtelijk mandataris over LCL GLOBAL NV, Noorderlaan 121, 2030 Antwerpen. Wij (garantor) garanderen u bij deze onvoorwaardelijk en onherroepelijk, voor (identiteit bieder), de betaling van de prijs voor de aankoop van het handelsfonds van NV LCL GLOBAL […]

BIEDING

BIEDING AAN : Mr. Stéphane Van Moorleghem, Mechelsesteenweg 271/8.1, 2018 Antwerpen, in zijn hoedanigheid van gerechtsmandataris over LCL GLOBAL NV, Noorderlaan 121, 2030 Antwerpen. BIEDING : [.], hierna genoemd “de Bieder”, verklaart aan te bieden voor het handelsfonds van NV LCL GLOBAL: € : …………………………………………………….. in letters : …………………………………………………………………………………………….. PERSONEEL : De bieder neemt de […]

DE SCHELP SEAFOOD BVBA, Oudeleeuwenrui 56, 2000 Antwerpen, KBO : 0863.758.571

Handelsactiviteit: groothandel in vis en schaal- en weekdieren Datum faillissement: 8 juni 2021. Rechter Commissaris: Bert De Greef Curator: Cathérine Lannoy, Mechelsesteenweg 271/8.1, 2018 Antwerpen 1- cl@metisadvocaten.be Voorlopige datum van staking van betaling: 08/06/2021 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis […]

CLEANS BVBA, Driekoningenstraat 47 te 2600 Berchem, KBO : 0861.416.616

handeldrijvende onder de naam PRESSING handelsactiviteit : activiteiten van industriële wasserijen vestigingen te Berchem, Driekoningenstraat 47, te Brasschaat, Bredabaan 162 en te Lier, Kartuizervest 99 vonnis d.d. 20/04/2021 Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen curator : Cathérine Lannoy Rechter-commissaris : Thierry Van Coppenolle Voorlopige datum van staking van betaling: 20/04/2021 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de […]

De digitale kopie van een uitspraak thans wettelijk verankerd

Bij wet van 17 februari 2021, houdende diverse bepalingen inzake justitie, wordt de elektronische mededeling van een niet-ondertekend afschrift van de beslissing in burgerlijke en strafzaken geregeld. Ingevolge de Corona-crisis was er reeds een praktijk ontstaan, gericht op het versturen van afschriften van uitspraken naar het elektronisch adres van advocaten of, bij gebreke daaraan, naar […]

Strafuitvoering in Corona-tijden (update)

Om de gezondheidstoestand binnen de overbevolkte gevangenissen onder controle te houden tijdens de corona-pandemie en bewegingen in en uit de gevangenis zo veel mogelijk te beperken, had de regering al in april 2020 Koninklijk Besluit nr. 3 bijzondere bevoegdheden aan de gevangenisdirecteurs gegeven om de strafuitvoering te schorsen (“strafonderbreking”) en zelfs te beslissen tot vervroegde […]