Artikelen door MTS0394

AANBESTEDING

AANBESTEDING Op 11 januari 2022 verklaarde de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen het verzoek van NV LCL GLOBAL tot opening van de gerechtelijke reorganisatie gegrond. De heer Roger Degrieck (roger.degrieck@telenet.be) werd aangesteld als gedelegeerd rechter. Bij vonnis van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen dd. 2 februari 2022 verleende de rechtbank NV LCL GLOBAL bescherming tegen diens […]

GARANTIE OP EERSTE VERZOEK

GARANTIE OP EERSTE VERZOEK   Aan Mr. Stéphane Van Moorleghem, Mechelsesteenweg 271/8.1, 2018 Antwerpen, in zijn hoedanigheid van gerechtelijk mandataris over LCL GLOBAL NV, Noorderlaan 121, 2030 Antwerpen. Wij (garantor) garanderen u bij deze onvoorwaardelijk en onherroepelijk, voor (identiteit bieder), de betaling van de prijs voor de aankoop van het handelsfonds van NV LCL GLOBAL […]

BIEDING

BIEDING AAN : Mr. Stéphane Van Moorleghem, Mechelsesteenweg 271/8.1, 2018 Antwerpen, in zijn hoedanigheid van gerechtsmandataris over LCL GLOBAL NV, Noorderlaan 121, 2030 Antwerpen. BIEDING : [.], hierna genoemd “de Bieder”, verklaart aan te bieden voor het handelsfonds van NV LCL GLOBAL: € : …………………………………………………….. in letters : …………………………………………………………………………………………….. PERSONEEL : De bieder neemt de […]

DE SCHELP SEAFOOD BVBA, Oudeleeuwenrui 56, 2000 Antwerpen, KBO : 0863.758.571

Handelsactiviteit: groothandel in vis en schaal- en weekdieren Datum faillissement: 8 juni 2021. Rechter Commissaris: Bert De Greef Curator: Cathérine Lannoy, Mechelsesteenweg 271/8.1, 2018 Antwerpen 1- cl@metisadvocaten.be Voorlopige datum van staking van betaling: 08/06/2021 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis […]

CLEANS BVBA, Driekoningenstraat 47 te 2600 Berchem, KBO : 0861.416.616

handeldrijvende onder de naam PRESSING handelsactiviteit : activiteiten van industriële wasserijen vestigingen te Berchem, Driekoningenstraat 47, te Brasschaat, Bredabaan 162 en te Lier, Kartuizervest 99 vonnis d.d. 20/04/2021 Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen curator : Cathérine Lannoy Rechter-commissaris : Thierry Van Coppenolle Voorlopige datum van staking van betaling: 20/04/2021 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de […]

De digitale kopie van een uitspraak thans wettelijk verankerd

Bij wet van 17 februari 2021, houdende diverse bepalingen inzake justitie, wordt de elektronische mededeling van een niet-ondertekend afschrift van de beslissing in burgerlijke en strafzaken geregeld. Ingevolge de Corona-crisis was er reeds een praktijk ontstaan, gericht op het versturen van afschriften van uitspraken naar het elektronisch adres van advocaten of, bij gebreke daaraan, naar […]