BIEDING

BIEDING

AAN :

Mr. Stéphane Van Moorleghem, Mechelsesteenweg 271/8.1, 2018 Antwerpen, in zijn hoedanigheid van gerechtsmandataris over LCL GLOBAL NV, Noorderlaan 121, 2030 Antwerpen.

BIEDING :

[.], hierna genoemd “de Bieder”,

verklaart aan te bieden

voor het handelsfonds van NV LCL GLOBAL:

€ : ……………………………………………………..

in letters : ……………………………………………………………………………………………..

PERSONEEL :

De bieder neemt de volgende personeelsleden over (cao n° 102):

1.………………………………………………………………………………………………………….

2.………………………………………………………………………………………………………….

3.………………………………………………………………………………………………………….

4.………………………………………………………………………………………………………….

5.………………………………………………………………………………………………………….

6.………………………………………………………………………………………………………….

7.………………………………………………………………………………………………………….

8.………………………………………………………………………………………………………….

9.………………………………………………………………………………………………………….

 

Antwerpen, maart 2022.

Bijlage : bankgarantie