GARANTIE OP EERSTE VERZOEK

GARANTIE OP EERSTE VERZOEK

 

Aan Mr. Stéphane Van Moorleghem,

Mechelsesteenweg 271/8.1, 2018 Antwerpen,

in zijn hoedanigheid van gerechtelijk mandataris

over LCL GLOBAL NV, Noorderlaan 121, 2030 Antwerpen.

Wij (garantor) garanderen u bij deze onvoorwaardelijk en onherroepelijk, voor (identiteit bieder),

de betaling van de prijs voor de aankoop van het handelsfonds van NV LCL GLOBAL (het Handelsfonds), zoals op (datum) door (identiteit bieder) geboden n.a.v. de verkoopprocedure die door u werd geopend en dit tot een maximaal bedrag van € [.].

Wij verbinden ons ertoe om op uw eerste verzoek en binnen de 8 dagen na ontvangst van uw verzoek, gedaan bij aangetekende brief, u de geboden prijs te betalen, en waarbij u ons verklaart dat (identiteit bieder) in gebreke is gebleven de prijs van de aankoop van het hierboven genoemd Handelsfonds te betalen.

De Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen is bevoegd om kennis te nemen van geschillen i.v.m. onderhavige garantie.

Het Belgisch recht is van toepassing.

 

 

* met de hand geschreven “gelezen en goedgekeurd, voor het bedrag van € [.].