WETTELIJKE INFORMATIE

METIS ADVOCATEN Antwerpen

Metis Advocaten is een groepering van advocaten, met name :

  1. De burgerlijke vennootschap in de vorm van een coörperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) Metis Advocaten, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271, KBO : 0473.631.204
  2. Advocaat Dirk Wuyts, met kantoor te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271, KBO: 0525.879.560
  3. Advocaat Cathérine Lannoy, met kantoor te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271, KBO : 0873.324.058

De vennoten van de cvba Metis Advocaten zijn : Mr. Stéphane Van Moorleghem, Mr. John Maes, Mr. Saskia Evenepoel en Mr. Joëlle Vandenbulck.

Mr. Frieke Theeuws, Mr. Annick De Boeck, Mr. Lieve Loodts, Mr. Iwein Moorkens, Mr. Hannah De Jonge, Mr. Katrin Meerts en Mr. Julie Nerinckx zijn advocaten medewerkers in de cvba Metis Advocaten.

Mr. Jolien Van Den Sande is advocaat stagiaire in de cvba Metis Advocaten.

Mr. Henri Berkmoes is aan het kantoor verbonden als of counsel.

De Belgische advocaten werkzaam bij en/of binnen Metis Advocaten mogen hun beroep uitoefenen onder de titel “advocaat” en zijn lid van de Balie Provincie Antwerpen.

De deontologische regels waaraan zij onderworpen zijn kunnen geraadpleegd worden op volgende websites:

www.advocaat.be
www.balieantwerpen.be

De verzekeringsdekkingen zijn de volgende:

De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in eerste rang wordt gedekt door de collectieve polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid van de Orde van advocaten te Antwerpen, afgesloten bij Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel.

Het verzekerde bedrag is 2.500.000 EUR per geval, alle schade inbegrepen.

De geografische dekking van de verzekering is wereldwijd, uitgezonderd in de Verenigde Staten en Canada.

Sommige advocaten hebben een ruimere dekking onderschreven, meer bepaald:

In derde rang : Mr. Stéphane Van Moorleghem, Mr. John Maes, Mr. Saskia Evenepoel en Mr. Joëlle Vandenbulck.

In tweede en derde rang is onze beroepsaansprakelijkheid verzekerd door de verzekeringsmaatschappijen AG Insurance NV (tweede rang), Zurich Insurance plc (tweede rang), KBC Verzekeringen (tweede rang) en HDI-Gerling Industrie Versicherung Bijkantoor België AG (derde rang).

Het verzekerde bedrag is 5.000.000 EUR (tweede rang) en 10.000.000 EUR (derde rang) en dit per schadegeval en per verzekeringsjaar aanvullend en na uitputting van de dekking van de eerste rang.