ZEE & TRANSPORTRECHT

Voor elke uitwisseling van goederen, berichten en voor elke verplaatsing van personen die zij niet zelf verrichten, is er vervoer nodig; omkadert in deze door het vervoersrecht. Daarbij neemt het recht evenredig toe – vanzelfsprekend – met de almaar toenemende mobiliteit van personen, goederen en diensten.

Internationale verdragen beheersen de belangrijkste regelgeving bij zee- en transportrecht. Onder meer:

  • internationaal vervoer van goederen over de weg = de CMR (1956);
  • internationaal luchtvervoer = het Verdrag van Montreal (1999) en de voorafgaande historiek van het Verdrag van Warschau van 1929
  • internationaal spoorvervoer = de COTIF (1999)
  • multimodaal vervoer
  • internationaal vervoer over zee = de Brusselse Cognossementsverdragen (1924 en 1968)
  • vervoer over de binnenwateren = CMNI (2000) en de Wet Rivierbevrachting (1936)

Dankzij de in-house expertise van Metis Advocaten is ons kantoor in staat u op alle vermelde gebieden bij te staan: van schade aan goederen bij vervoersovereenkomsten en expeditie-overeenkomsten (zeevervoer, binnenvaart, wegvervoer en spoorvervoer) tot logistieke dienstverlening (opslag, stuwing, behandeling van goederen,…), beslag op schepen, aanvaringen, het opstellen van overeenkomsten inzake vervoer, opslag, logistieke dienstverlening, concessie-overeenkomsten enzomeer.