ARBEIDSRECHT & SOCIAAL RECHT

Het sociaal recht verzamelt alle regels die de sociale grondrechten verder uitwerken. Hierbij gaat het over de regels inzake de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers (collectief en individueel arbeidsrecht) en de regels die de sociale risico’s door maatschappelijke solidariteit opvangen (sociaal zekerheidsrecht en de sociale vangnetten of sociale bijstand).