VERBINTENISSENRECHT

Verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht. Het houdt zich bezig met de verbintenissen. Wat verstaan we onder een verbintenis? Dit is het resultaat van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling (zoals een onrechtmatige daad) tussen personen. Deze personen kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn. In Nederland en in België wordt het klassieke verbintenissenrecht geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Het betreft hier een verbintenis uit de wet, een verbintenis uit overeenkomst of een natuurlijke verbintenis. Tot de verbintenissen uit de wet behoren diegenen die voortvloeien uit een onrechtmatige daad. Voorbeelden van overeenkomsten: van een koopovereenkomst, huurovereenkomst tot een arbeidsovereenkomst.