Strafuitvoering in Corona-tijden

De minister van Justitie heeft bij Koninklijk Besluit van 9 april 2020 bijzondere bevoegdheden aan de gevangenisdirecteurs gegeven om de strafuitvoering te schorsen (“strafonderbreking”) en zelfs te beslissen tot vervroegde voorlopige invrijheidstelling.

Het coronavirus en zijn gevolgen: overmacht of niet?

De wereldwijde coronacrisis roept ook juridische vragen op.