Beëindiging van de arbeidsovereenkomst in ‘Corona’ tijden – opzegtermijn gaat onmiddellijk in

Arbitragebeding in handelsagentuurovereenkomst geldig – UNAMAR t/ NAVIBULGAR

Het beding in een handelsagentuurovereenkomst, die het recht van een EU-lidstaat toepasselijk verklaart en elk toekomstig geschil onderwerpt aan arbitrage in het EU-land van de rechtskeuze is geldig.

Strafuitvoering in Corona-tijden

De minister van Justitie heeft bij Koninklijk Besluit van 9 april 2020 bijzondere bevoegdheden aan de gevangenisdirecteurs gegeven om de strafuitvoering te schorsen (“strafonderbreking”) en zelfs te beslissen tot vervroegde voorlopige invrijheidstelling.

Het coronavirus en zijn gevolgen: overmacht of niet?

De wereldwijde coronacrisis roept ook juridische vragen op.