De informatie en mededelingen die door Metis Advocaten op deze website worden aangeboden, kunnen Metis Advocaten op geen enkele manier verbinden en zijn louter informatief. Wij beogen juiste en precieze informatie te verstrekken, maar deze informatie kan niet beschouwd of gebruikt worden als advies m.b.t. een welbepaald probleem.

Metis Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens het aanwenden en toepassen van deze informatie en mededelingen zonder ter zake te zijn geraadpleegd.

Door naar de pagina’s op de website door te klikken en deze te bezoeken, verklaart de bezoeker expliciet voormelde bedingen te aanvaarden en te erkennen.

Arbitragebeding in handelsagentuurovereenkomst geldig – UNAMAR t/ NAVIBULGAR

Het beding in een handelsagentuurovereenkomst, die het recht van een EU-lidstaat toepasselijk verklaart en elk toekomstig geschil onderwerpt aan arbitrage in het EU-land van de rechtskeuze is geldig.

Dat werd (nogmaals) beslist door het Hof van beroep van Brussel, in het lang verwachtte arrest in de zaak UNAMAR tegen NAVIBULGAR.
Daarmee bevestigde het Hof te Brussel, na cassatie, het arrest van het Hof van beroep te Antwerpen, uitgesproken in dezelfde zaak, nu bijna 10 jaar geleden.
Het arrest, uitgesproken op 25 februari 2020, vindt u hier.

Indien u hierover verder toelichting wenst kan u contact opnemen met Mr. Stéphane Van Moorleghem, Mr. Annick De Boeck of Mr. Katrin Meerts.

24 april 2020