Artikelen door Jonas

Faillissement BVBA WITT FENSTERTECHNIK

Bij vonnis van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen dd. 17 januari 2019 werd BVBA WITT FENSTERTECHNIK, Lodewijk De Weerdstraat 28, 2900 Schoten, KBO 0426.149.011 failliet verklaard. Mr. Stéphane Van Moorleghem werd aangesteld als curator. Vele klanten hebben zich reeds bij de curatele gemeld inzake hun lopende bestelling bij WITT. De curatele heeft alle lopende werven […]

Mr. Katrin Meerts – Publieksprijs Pleitwedstrijd R. R. Victor Antwerpen 2019

Op donderdag 7 februari 2019 organiseerde De Conferentie bij de Balie Provincie Antwerpen traditiegetrouw de pleitwedstrijd Ridder René Victor. Opzet van de wedstrijd is om een casus te bepleiten als eiser of verweerder. Tien stagiairs namen het tegen elkaar op. Mr. Katrin Meerts werd bekroond als derde laureaat, alsook sleepte zij de Publieksprijs in de […]

De nieuwe onderzoekrechter: meer rechter, minder onderzoeker

Het Wetboek van Strafvordering en het Strafwetboek staan voor een grote omwenteling. De wetgeving, die dateert uit de 19e eeuw, is volledig achterhaald en vraagt om een krachtdadige update. Ook de rol van de onderzoeksrechter wijzigt grondig.  Wat zijn de continuïteiten in het huidige en het nieuwe systeem? Welke ingrijpende veranderingen aangaande de functie van de onderzoeksrechter […]