Wat betekent het nieuwe artikel 55bis Sw voor de rechtsfiguur ‘wettelijke herhaling’?

Bron: advocatennet.be

Onlangs werd er een nieuw artikel toegevoegd aan het Belgisch Strafwetboek dat volgens mr. John Maes een enorme impact zal hebben op de strafuitvoering. Gedetineerden in staat van ‘wettelijke herhaling’ of ‘recidive’ zullen voortaan minimaal twee derde in plaats van één derde van hun straf moeten uitzitten.

Hoe beoordeelt mr. Maes deze maatregel? Dat komt u te weten in dit fragment.