R&R MEMORIES BVBA, HEILIG HARTSTRAAT 14 te 2600 BERCHEM (ANTWERPEN), KBO : 0502.509.290

Handelsactiviteit: discotheken, dancings en dergelijke
vonnis Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen d.d. 2 februari 2021
curator: Lannoy Cathérine
rechter-commissaris: Benoit Ide

Voorlopige datum van staking van betaling: 02/02/2021
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be : op 2 april 2021.