CLEANS BVBA, Driekoningenstraat 47 te 2600 Berchem, KBO : 0861.416.616

handeldrijvende onder de naam PRESSING

handelsactiviteit : activiteiten van industriële wasserijen

vestigingen te Berchem, Driekoningenstraat 47, te Brasschaat, Bredabaan 162 en te Lier, Kartuizervest 99

vonnis d.d. 20/04/2021 Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen

curator : Cathérine Lannoy

Rechter-commissaris : Thierry Van Coppenolle

Voorlopige datum van staking van betaling: 20/04/2021
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be : op 18 juni 2021.