Faillissement BVBA WITT FENSTERTECHNIK

Bij vonnis van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen dd. 17 januari 2019 werd BVBA WITT FENSTERTECHNIK, Lodewijk De Weerdstraat 28, 2900 Schoten, KBO 0426.149.011 failliet verklaard.

Mr. Stéphane Van Moorleghem werd aangesteld als curator.

Vele klanten hebben zich reeds bij de curatele gemeld inzake hun lopende bestelling bij WITT.

De curatele heeft alle lopende werven overgedragen aan NV POLYPLAST, Bosuilbaan 27, 2100 Antwerpen, KBO 0435.606.115.

NV POLYPLAST neemt zich voor te trachten, in samenwerking met de Duitse leverancier van WITT, de lopende bestellingen af te werken, te leveren en te plaatsen, voor zover dit mogelijk blijkt te zijn en daarover met de klant overeenstemming kan worden bereikt. NV POLYPLAST is evenwel geenszins verplicht de werven af te werken.

Klanten van BVBA WITT FENSTERTECHNIK kunnen zich bij NV POLYPLAST melden via:

Polyplast nv
Oude Bosuilbaan 27
2100 Deurne (Antwerpen)
Tel: 03 334 16 67
Fax: 03 326 29 99
Email: kristof@polyplastnv.be

Indien goederen, eigendom van klanten, opgeslagen staan bij BVBA WITT FENSTERTECHNIK, kunnen klanten zich eveneens tot NV POLYPLAST richten om deze goederen te recupereren.

In de mate komt vast te staan dat een bestelling niet kan worden afgewerkt of goederen niet meer te recupereren zijn, kan u daartoe een aangifte van schuldvordering indienen in het Centraal Register Solvabiliteit en dit via www.regsol.be.