Volgappel in strafzaken
Grondwettelijk Hof zet onevenwicht recht

Partijen hebben in strafzaken 30 dagen om hoger beroep aan te tekenen tegen een vonnis (artikel 203 Sv.). Sinds de potpourri II-wet van 5 februari 2016 dienen de grieven tegen het bestreden vonnis reeds binnen deze termijn te worden aangegeven (artikel 204 Sv.). Deze initiële beroepstermijn van 30 dagen geldt in principe voor zowel de […]

METIS SEMINARIES:
DE OVB EN DEONTOLOGIE: DUIDING EN ACTUALIA

Iedere advocaat dient om de vijf jaar minstens twee punten permanente vorming inzake deontologie te behalen. METIS SEMINARIES organiseert daarvoor een opleiding met een gastspreker. Duiding zal worden gegeven over de Orde van Vlaamse Balies, haar werking en de recente actualiteit en nieuwe bepalingen in de Codex Deontologie. Mr. Stéphane VAN MOORLEGHEM (Metis Advocaten) zetelt […]

Faillissement BVBA WITT FENSTERTECHNIK

Bij vonnis van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen dd. 17 januari 2019 werd BVBA WITT FENSTERTECHNIK, Lodewijk De Weerdstraat 28, 2900 Schoten, KBO 0426.149.011 failliet verklaard. Mr. Stéphane Van Moorleghem werd aangesteld als curator. Vele klanten hebben zich reeds bij de curatele gemeld inzake hun lopende bestelling bij WITT. De curatele heeft alle lopende werven […]

Antigoon heeft ook limieten: bewijs uit onregelmatige observatie nietig verklaard

Het arrest van het Hof van Cassatie van 12 februari 2019 (P.18.1037.N) bevestigt dat politieambtenaren die met behulp van een fototoestel inzicht willen verwerven in een woning of haar aanhorigheden voor deze observatie machtiging behoeven van de onderzoeksrechter. Antigoon lijkt hier zijn limieten te kennen.

metisadvocaten-mr-katrin-maerts

Mr. Katrin Meerts – Publieksprijs Pleitwedstrijd R. R. Victor Antwerpen 2019

Op donderdag 7 februari 2019 organiseerde De Conferentie bij de Balie Provincie Antwerpen traditiegetrouw de pleitwedstrijd Ridder René Victor. Opzet van de wedstrijd is om een casus te bepleiten als eiser of verweerder. Tien stagiairs namen het tegen elkaar op. Mr. Katrin Meerts werd bekroond als derde laureaat, alsook sleepte zij de Publieksprijs in de […]

privalis-legal-professions-1920-1140x641

De nieuwe onderzoekrechter: meer rechter, minder onderzoeker

Het Wetboek van Strafvordering en het Strafwetboek staan voor een grote omwenteling. De wetgeving, die dateert uit de 19e eeuw, is volledig achterhaald en vraagt om een krachtdadige update. Ook de rol van de onderzoeksrechter wijzigt grondig.  Wat zijn de continuïteiten in het huidige en het nieuwe systeem? Welke ingrijpende veranderingen aangaande de functie van de onderzoeksrechter […]