Metis-Advocaten-Blog-Katrin-Meerts-wint-de-Oost-Brabantse-Pleitwedstrijden-2019

Mr. Katrin Meerts wint de Oost-Brabantse Pleitwedstrijden 2019

Op 29 november 2019 vertegenwoordigde Mr. Katrin Meerts de balie provincie Antwerpen op de Oost-Brabantse pleitwedstrijden in ’s Hertogenbosch. Vlamingen en Nederlanders namen het tegen elkaar op terwijl ze een fictieve casus bepleitten. Mr. Katrin Meerts behaalde de overwinning en sleepte de wisselbeker mee naar Antwerpen. Proficiat!

Interview John Maes Terzake 03.12.2019

Bron: vrt.be

De snelste weg naar een gerechtelijke dwaling

De kritiek op de verhoormethode Reid is terecht, zegt Pieter Tersago. Maar ook zonder manipulatieve technieken kan je veel informatie uit een verdachte krijgen.

Staking cipiers : “Ik heb maar 1 keer kunnen douchen op 8 dagen tijd”

Bron: atv.be Eén douche in acht dagen tijd. We kunnen het ons niet voorstellen, maar voor de gevangenen in de Begijnenstraat in Antwerpen is het wel de realiteit. De cipiers zijn morgen een week aan het staken en hoewel de politie een aantal van hun taken heeft overgenomen zit wandelen, bezoek ontvangen en dus ook […]

Advocaat over vermoorde collega in Amsterdam: “Het is een kwestie van tijd voor er ook in Vlaanderen doden vallen”

Bron: vrt.be Ook in België is het niet ondenkbaar dat er advocaten geliquideerd worden door criminele organisaties. “Als het regent in Amsterdam, druppelt het in Antwerpen.” Dat zegt John Maes in “De wereld vandaag” op Radio 1. Maes is strafpleiter met ervaring in verschillende drugsdossiers. “Soms komt iemand mijn kantoor binnen, gooit een grote som […]

Wat betekent het nieuwe artikel 55bis Sw voor de rechtsfiguur ‘wettelijke herhaling’?

Bron: advocatennet.be Onlangs werd er een nieuw artikel toegevoegd aan het Belgisch Strafwetboek dat volgens mr. John Maes een enorme impact zal hebben op de strafuitvoering. Gedetineerden in staat van ‘wettelijke herhaling’ of ‘recidive’ zullen voortaan minimaal twee derde in plaats van één derde van hun straf moeten uitzitten. Hoe beoordeelt mr. Maes deze maatregel? […]

Volgappel in strafzaken
Grondwettelijk Hof zet onevenwicht recht

Partijen hebben in strafzaken 30 dagen om hoger beroep aan te tekenen tegen een vonnis (artikel 203 Sv.). Sinds de potpourri II-wet van 5 februari 2016 dienen de grieven tegen het bestreden vonnis reeds binnen deze termijn te worden aangegeven (artikel 204 Sv.). Deze initiële beroepstermijn van 30 dagen geldt in principe voor zowel de […]

METIS SEMINARIES:
DE OVB EN DEONTOLOGIE: DUIDING EN ACTUALIA

Iedere advocaat dient om de vijf jaar minstens twee punten permanente vorming inzake deontologie te behalen. METIS SEMINARIES organiseert daarvoor een opleiding met een gastspreker. Duiding zal worden gegeven over de Orde van Vlaamse Balies, haar werking en de recente actualiteit en nieuwe bepalingen in de Codex Deontologie. Mr. Stéphane VAN MOORLEGHEM (Metis Advocaten) zetelt […]

Faillissement BVBA WITT FENSTERTECHNIK

Bij vonnis van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen dd. 17 januari 2019 werd BVBA WITT FENSTERTECHNIK, Lodewijk De Weerdstraat 28, 2900 Schoten, KBO 0426.149.011 failliet verklaard. Mr. Stéphane Van Moorleghem werd aangesteld als curator. Vele klanten hebben zich reeds bij de curatele gemeld inzake hun lopende bestelling bij WITT. De curatele heeft alle lopende werven […]

Antigoon heeft ook limieten: bewijs uit onregelmatige observatie nietig verklaard

Het arrest van het Hof van Cassatie van 12 februari 2019 (P.18.1037.N) bevestigt dat politieambtenaren die met behulp van een fototoestel inzicht willen verwerven in een woning of haar aanhorigheden voor deze observatie machtiging behoeven van de onderzoeksrechter. Antigoon lijkt hier zijn limieten te kennen.

metisadvocaten-mr-katrin-maerts

Mr. Katrin Meerts – Publieksprijs Pleitwedstrijd R. R. Victor Antwerpen 2019

Op donderdag 7 februari 2019 organiseerde De Conferentie bij de Balie Provincie Antwerpen traditiegetrouw de pleitwedstrijd Ridder René Victor. Opzet van de wedstrijd is om een casus te bepleiten als eiser of verweerder. Tien stagiairs namen het tegen elkaar op. Mr. Katrin Meerts werd bekroond als derde laureaat, alsook sleepte zij de Publieksprijs in de […]

privalis-legal-professions-1920-1140x641

De nieuwe onderzoekrechter: meer rechter, minder onderzoeker

Het Wetboek van Strafvordering en het Strafwetboek staan voor een grote omwenteling. De wetgeving, die dateert uit de 19e eeuw, is volledig achterhaald en vraagt om een krachtdadige update. Ook de rol van de onderzoeksrechter wijzigt grondig.  Wat zijn de continuïteiten in het huidige en het nieuwe systeem? Welke ingrijpende veranderingen aangaande de functie van de onderzoeksrechter […]