Strafrecht & Strafprocesrecht

In het strafrecht zijn de regels vastgelegd waaraan alle burgers zich moeten houden. Houdt iemand zich niet aan deze regels, dan pleegt hij volgens de wet een strafbaar feit. Bij een vermoeden van een strafbaar feit kan het Openbaar Ministerie de vermeende verdachte vervolgen en moet de persoon in kwestie, als het Openbaar Ministerie dat beslist, voor de rechter verschijnen. De politie of gespecialiseerde inspectiediensten verrichten daarvoor eerst een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek. De keten van strafrecht, beter bekend als de strafrechtsketen, beschrijft in zo’n traject de meest gebruikelijke procedure als iemand berecht dient te worden voor de door hem of haar gepleegde misdaad.

In het strafrecht onderscheiden we twee takken: enerzijds het materieel strafrecht (dit is de beschrijving van strafbare gedragingen en hun straffen) en anderzijds het formeel strafrecht (dit zijn de procedures om het materieel strafrecht af te dwingen). Het materieel strafrecht valt in ons land onder het Strafwetboek (afkorting: Sw). Terwijl het Wetboek van Strafvordering dan weer het formeel strafrecht, oftewel de strafvordering, regelt.

Metis advokaten watt antwerpen office 2