Jeugdrecht

Jeugdrecht, in België, omvat het geheel aan rechtsregels en rechtspraak ten aanzien van minderjarigen en hun ouders met een tweeledige bedoeling :

Bescherming van de minderjarige ten opzichte van de maatschappij, meer specifiek zijn positie in het gezin en de samenleving. Deze bescherming kan aanleiding geven tot inmenging in het gezinsleven.

Bescherming van de maatschappij tegen jeugddelinquentie en algemeen normafwijkend of deviant gedrag van jongeren.

Het jeugdrecht voorziet zowel in sancties ten aanzien van jongeren met deviant gedrag als de burgerlijke rechten van de jongeren en de regels voor jongeren in gevaarlijke situaties.

Metis advokaten watt antwerpen office