Burgerlijk Recht

Het burgerlijk recht – ook het civiel of privaatrecht genoemd – regelt de rechtsverhoudingen tussen rechtssubjecten, zoals natuurlijke personen en rechtspersonen. Deelgebieden van het burgerlijk recht zijn onder meer het personen- en familierecht, het rechtspersonenrecht (oa het verenigingsrecht en het vennootschapsrecht), het goederenrecht (oa het eigendomsrecht en de afgeleide goederenrechtelijke rechten), het verbintenissenrecht (oa de bijzondere overeenkomsten zoals koop en huur), het aansprakelijkheidsrecht en het erfrecht.

Metis advokaten watt antwerpen office 2